Συνεργασία

Θέλεις να συλλέξουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια σου?

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2353022780 ή με email στο [email protected] .

Σας παρέχουμε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση όλα τα απαραίτητα μέσα συλλογής (δωρεάν τοποθέτηση ειδικού δοχείου ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας και αποκομιδή των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων σε τακτά χρονικά διαστήματα που μαζί θα καθορίσουμε.)

Τέλος, σας δίνουμε βεβαίωση παραλαβής των εκάστοτε ποσοτήτων τηγανελαίων ώστε να έχετε αποδεικτικό κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Συχνές Ερωτήσεις

Η oilrecycle είναι μια επίσημα αδειοδοτημένη επιχείρηση που λειτουργεί από το 2000 και αντιμετωπίζει τα χρησιμοποιημένα φυτικά λάδια φαγητού ως απόβλητα και τα διαχειρίζεται με τους κανόνες που έχει θέσει η ανάλογη νομοθεσία για μη επικίνδυνα απόβλητα.
Έχουμε την άδεια για διαχείριση, δηλαδή συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση, τελική διάθεση πολλών ειδών αποβλήτων σε στερεά, υγρή και ενδιάμεσες μορφές, όλα από τα οποία περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ).

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπου οι ποσότητες λαδιού που χρησιμοποιούνται για παρασκευή τροφίμων είναι ικανές, συγκεντρωμένες και αναπόφευκτες. Εστιατόρια κάθε είδους, είτε αυτόνομα είτε μέσα σε ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, πολυχώρους, στρατόπεδα, σταθμούς ανάπαυσης αυτοκινητοδρόμων κλπ., παρασκευαστήρια μαζικής εστίασης που εξυπηρετούν εστιατόρια, ταχυφαγεία, καντίνες, εκδηλώσεις παντός είδους, πλοία, τρένα και αεροπλάνα, βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων που επιδίδονται μεταξύ άλλων σε βαθύ ή ρηχό τηγάνισμα, συνθέτουν τον καμβά των δυνητικών σημείων συλλογής και αποκομιδής τηγανελαίων.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας και εμείς θα στείλουμε συνεργάτη μας στο χώρο σας για να δούμε μαζί τις ανάγκες που υπάρχουν σε σκεύη, την επισκεψιμότητα, την ανταποδοτικότητα καθώς και την παροχή πιστοποιήσεων προς την επιχείρηση για να είναι καλυμμένη σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, υγειονομικό).

Όχι, την κάθε επιχείρηση την αντιμετωπίζουμε με την ίδια συνέπεια και την ίδια ευχαρίστηση, διότι βλέπουμε την διαχείριση των τηγανελαίων εξίσου ως βήμα παιδείας στη σωστή κατεύθυνση όσο είναι και επιχειρηματικό αντικείμενο.

Τα τηγανέλαια που εμείς συλλέγουμε διατίθενται αποκλειστικά για την παραγωγή βιοντίζελ, δηλαδή ανανεώσιμου καυσίμου. Βιοντίζελ παράγεται ήδη στην Ελλάδα από πρωτογενή λάδια και, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, καταλήγει όλο στα διυλιστήρια πετρελαίου, όπου και αναμιγνύεται με το πετρελαϊκό ντίζελ και διοχετεύεται στην αγορά καυσίμων.
Η μετατροπή των τηγανελαίων σε βιοντίζελ είναι μια διεργασία χημική, όπου τα μόρια των τριγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων, που απαρτίζουν τα τηγανέλαια, μετατρέπονται καταλυτικά σε ήπιες θερμοκρασίες και πιέσεις σε μόρια μεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων, ενώ απορρίπτεται ποσότητα ακάθαρτης γλυκερίνης. Πριν και μετά τη μετατροπή υπάρχουν βήματα προετοιμασίας της πρώτης ύλης όπως και επεξεργασίας και καθαρισμού του τελικού προϊόντος και των παραπροϊόντων, κάνοντας την παραγωγή βιοντίζελ μια πραγματική μονάδα χημικής βιομηχανίας, με ελάχιστα ωστόσο απόβλητα και ένα εξαίρετο αποτέλεσμα: ανανεώσιμο καύσιμο, πηγή υπεύθυνης ανθρώπινης δραστηριότητας.