Ανακύκλωση

Ανακυκλώνουμε

Το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και το μετατρέπουμε σε αξιοποιήσιμο βιοντίζελ! Το βιοντίζελ είναι ένα υγρό καύσιμο φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιείται σε καυστήρες για να παράγει ενέργεια για θέρμανση ή σε πετρελαιοκινητήρες οχημάτων για οικονομική μετακίνηση. Τα καύσιμα που παράγονται από το βιοντίζελ είναι φιλικότερα στο περιβάλλον από ότι τα συμβατικά αφού ρυπαίνουν λιγότερο την ατμόσφαιρα!

❝ Το ξέρατε ότι 1 λίτρο χρησιμοποιημένου λαδιού παράγει 0,90 λίτρα βιοντίζελ? ❞

Πλεονεκτήματα Βιοντίζελ

Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Όλοι μαζί συνεισφέρουμε στην προσπάθεια για ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον κι έτσι γινόμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον πλανήτη μας!

Από το 2004 έως και σήμερα, έχουμε καταφέρει να ανακυκλώνουμε πάνω από 1.500.0000kg χρησιμοποιημένου λαδιού ανά χρόνο και … συνεχίζουμε!

Γιατί να ανακυκλώσουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια?

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Είναι λοιπόν σημαντικό τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια, να μην καταλήγουν στα επιφανειακά νερά και στις αποχετεύσεις γιατί μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

❝ Το ξέρατε ότι 1 λίτρο χρησιμοποιημένου λαδιού μπορεί να μολύνει μέχρι και 1.000.000 λίτρα νερού? ❞

Τα οφέλη της ανακύκλωσης: