Συλλογή

Συλλέγουμε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση με τα ιδιόκτητα οχήματα του στόλου μας τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια από τον χώρο σας και τα μεταφέρουμε από προσωρινή αποθήκευση προς το εργοστάσιο παραγωγής BIODIESEL.

50kg

Τα σκεύη συλλογής είναι βαρέλια 50 κιλών και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σημείου υπάρχει αντίστοιχη επισκεψιμότητα και ανάλογος αριθμός βαρελιών.

Διαθέτουμε δεξαμενές έως και 1000 κιλά.

Διαδικασία Συλλογής